Sort by:
Karur Karupatti Coconut Barfi

Karur Karupatti Coconut Barfi

CHF 10.00From CHF 9.00
Thinai Murukku

Thinai Murukku

CHF 10.00From CHF 8.00
Trichy Karupatti Halwa
Nellai Karupatti Kaju Katli

Nellai Karupatti Kaju Katli

CHF 23.00From CHF 21.00
Ragi Murukku

Ragi Murukku

CHF 10.00From CHF 9.00
Potato Saamai Murukku

Potato Saamai Murukku

CHF 10.00From CHF 9.00
Milky Dates Karupatti Barfi

Milky Dates Karupatti Barfi

CHF 10.00From CHF 9.00
Karur Karupatti Jangiri

Karur Karupatti Jangiri

CHF 11.00From CHF 10.00
Oorla Sweets Karur Karupatti Yellow Pumpkin Barfi
Oorla Karupatti Mysore Pak

Coimbatore Karupatti Mysore Pak

CHF 10.00From CHF 8.00
Madurai Peanut Karupatti Laddu

Madurai Peanut Karupatti Laddu

CHF 10.00From CHF 8.00